In the Comments section of our SSS blogposts, we receive a lot of questions and requests for assistance regarding My.SSS registration or Online SSS accounts.

Matagal at stressful ang pag-change ng email address, o password sa My.SSS.  Sa dami ng SSS members, hindi ka maka-connect agad sa SSS, either by email or by phone.  Mahaba ang pila sa mga branches.

Keep in mind the following to minimize problems:

1.  Do not use an email address based on your company's website. Examples:  susan@abzrealestate.com, joyreyes@xyzmanufacturing.com, jerry@
     Bakit?  Paano na kung nag-resign ka na o kaya na-terminate ka, at bigla nilang kinansela ang iyong email address?
     Dapat gumamit ng Gmail o Yahoo o AOL o Hotmail o iba pang mail systems for the general public.

2.  Tandaan ang expiration date ng password mo.  SSS wants you to change your password every 6 months, kaya nakalagay sa Top Right corner ng screen mo ang Expiration date ng password mo.

3.  Kung hindi ka madalas mag-login sa online SSS account mo, write your password somewhere na hindi nakikita ng iba para meron kang tingnan kung nakalimutan mo ang password mo.

4.  Check if you have a Date of Coverage.  Click Inquiry, and then check the top portion of your screen. Your name, date of birth and Date of Coverage are there.

Your Date of Coverage is important. If you do not have a Date of Coverage, it means that you did not register properly with SSS -- and this is very bad news because this means that your contributions are NOT VALID, and therefore YOU WILL NOT get your benefits. 

Marami nang nag-comment dito at sa iba naming blogs na wala silang Date of Coverage, at hindi ibinigay sa kanila ang kanilang benefits, halimbawa, disability or maternity benefits. Ang puede lang nilang gawin ay pa-refund ang kanilang payments kahit maraming taong payments, at kung gusto nila ay magsimula muli with proper and correct registration approved by SSS.

See this post on How to Enroll with SSS as Self-Employed
                          How to Enroll in SSS Online Service
                          How to Check Your SSS Loan Payments Online